Skip to Main Content

dieu_kien

DANH SÁCH DỰ THI HỆ TRUNG CẤP 2021

STTHọ và tênNgày sinhNơi sinhDân tộcVăn hóaKhoaHệ đào tạoChuyên ngànhKV ĐKTTKV Văn hóaƯu tiên
1
NGUYỄN TIẾN THÀNH
13/08/2006
Hà Nội
Kinh
Lớp 9
SCA
Trung cấp 4 năm
Lý thuyết âm nhạc
KV3
KV3
2
NGUYỄN DIỆP HUYỀN
12/05/2005
Bắc Ninh
Kinh
Lớp 10
Thanh nhạc
Trung cấp 4 năm
Thanh nhạc
KV2
KV2
3
NGUYỄN VƯƠNG KIỀU VI
28/08/2000
Hà Nội
Kinh
THPT
Thanh nhạc
Trung cấp 4 năm
Thanh nhạc
KV3
KV3
4
NGUYỄN ĐỨC LONG
06/05/2008
Hà Nội
Kinh
Lớp 7
AGO
Trung cấp 7 năm
Guitare
KV3
5
NGUYỄN HÀ CHI
28/10/2008
Hà Nội
Kinh
Lớp 7
ANTT
Trung cấp 6 năm
Đàn Bầu
KV3
6
NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
23/08/2004
Hà Nội
Kinh
Lớp 11
Thanh nhạc
Trung cấp 4 năm
Thanh nhạc
KV2
KV2
7
PHAN TẤN ĐỨC
26/03/2002
Đà Nẵng
Kinh
THPT
Thanh nhạc
Trung cấp 4 năm
Thanh nhạc
KV3
KV3
8
HOÀNG BẢO CHÂU
12/12/2011
Hà Nội
Kinh
Lớp 4
Dây
Trung cấp 9 năm
Violon
KV3
9
TRẦN HÀ CHÂU
01/06/2010
Hà Nội
Kinh
Lớp 5
Piano
Trung cấp 9 năm
Piano
KV3
10
TRƯƠNG BẢO ANH
11/10/2011
Hà Nội
Kinh
Lớp 4
Dây
Trung cấp 9 năm
Violon
KV3
11
NGUYỄN MẠNH ĐÔNG
01/08/2003
Thái Bình
Kinh
Lớp 12
Thanh nhạc
Trung cấp 4 năm
Thanh nhạc
KV2 -NT
KV2 -NT
12
TRỊNH ANH VŨ
07/04/2001
Hải Phòng
Kinh
THPT
Jazz
Trung cấp 4 năm
Guitare Jazz
KV3
KV3
13
NGUYỄN MỸ ANH
19/06/2008
Hà Nội
Kinh
Lớp 7
ANTT
Trung cấp 6 năm
Đàn Nguyệt
KV3
KV3
14
KHÚC QUÂN LONG
27/10/2012
Hà Nội
Kinh
Lớp 3
Piano
Trung cấp 9 năm
Piano
KV3
15
LÃO NHẬT MINH
26/06/2010
Hà Nội
Kinh
Lớp 5
AGO
Trung cấp 7 năm
Organ
KV3
16
NGUYỄN VĂN KHÁNH
05/11/2010
Hà Nội
Kinh
Lớp 5
AGO
Trung cấp 7 năm
Guitare
KV2
17
NGUYỄN HỒNG ANH
13/07/2009
Hà Nội
Kinh
Lớp 6
Dây
Trung cấp 9 năm
Violon
KV3
KV3
18
TRẦN HÀ CHÂU
01/06/2010
Hà Nội
Kinh
Lớp 5
AGO
Trung cấp 7 năm
Organ
KV3
19
PHẠM GIA ANH
02/03/2012
Hà Nội
Kinh
Lớp 3
Dây
Trung cấp 9 năm
Violon
KV3
20
TRẦN CHÂU MỸ QUỲNH
01/10/2012
Hà Nội
Kinh
Lớp 3
Piano
Trung cấp 9 năm
Piano
KV3
21
NGUYỄN DƯƠNG THẢO ANH
10/08/2006
Hà Nội
Kinh
Lớp 9
Piano
Trung cấp 4 năm
Piano
KV3
KV3
22
NGUYỄN NGỌC ĐỨC
15/11/2008
Hà Nội
Kinh
Lớp 7
AGO
Trung cấp 7 năm
Organ
KV2
23
UÔNG THÁI SƠN
10/10/2005
Nghệ An
Kinh
Lớp 10
Thanh nhạc
Trung cấp 4 năm
Thanh nhạc
KV1
KV1
Đối tượng 01
24
NGUYỄN LÊ THÚY HÀ
06/02/2006
Quảng Ninh
Kinh
Lớp 9
Thanh nhạc
Trung cấp 4 năm
Thanh nhạc
KV2
KV2
25
NGUYỄN PHÚC QUÝ
06/05/2012
Hà Nội
Kinh
Lớp 3
Dây
Trung cấp 9 năm
Violon
KV3
26
NGUYỄN GIA BẢO NGỌC
18/12/2009
Hà Nội
Kinh
Lớp 6
ANTT
Trung cấp 6 năm
Đàn 36 dây
KV3
27
HỒ PHÚC ANH
12/01/2000
Hà Nội
Hán
THPT
Jazz
Trung cấp 7 năm
Guitare Jazz
KV3
28
VŨ ĐỨC TOÀN TÀI
30/08/1998
Thái Bình
Kinh
THPT
Jazz
Trung cấp 7 năm
Guitare Jazz
KV3
KV3
29
NGUYỄN CÔNG DUY
01/12/2011
Hà Nội
Kinh
Lớp 4
Piano
Trung cấp 9 năm
Piano
KV3
30
NGUYỄN HOÀNG HỒNG ĐỨC
09/07/2011
Hà Nội
Kinh
Lớp 4
Piano
Trung cấp 9 năm
Piano
KV3
31
HOÀNG HÀ KÔNG
27/04/2004
Hà Nội
Kinh
Lớp 11
SCA
Trung cấp 4 năm
Sáng tác
KV3
KV3
32
NGUYỄN NGỌC LINH
03/01/2009
Hà Nội
Kinh
Lớp 6
ANTT
Trung cấp 6 năm
Đàn Tỳ Bà
KV3
33
BẠCH LÊ DUY
13/10/2012
Hà Nội
Kinh
Lớp 3
Piano
Trung cấp 9 năm
Piano
KV1
34
CHU NGỌC ANH
10/09/2006
Hà Nội
Kinh
Lớp 9
ANTT
Trung cấp 6 năm
Đàn Tỳ Bà
KV3
35
DƯƠNG HỒNG ĐĂNG
22/04/2010
Hà Nội
Kinh
Lớp 5
AGO
Trung cấp 7 năm
Guitare
KV3
36
NGUYỄN QUANG THẮNG
15/08/2003
Hà Nội
Kinh
Lớp 12
AGO
Trung cấp 4 năm
Guitare
KV2
KV2
37
PHÙNG VIỆT ANH
13/01/2005
Hà Nội
Kinh
Lớp 10
Piano
Trung cấp 4 năm
Piano
KV3
KV3
38
NGUYỄN HÀ UYÊN LINH
31/10/2010
Hà Nội
Kinh
Lớp 5
AGO
Trung cấp 7 năm
Organ
KV3
39
NGUYỄN DƯƠNG THÁI
23/07/2004
Hà Nội
Kinh
Lớp 11
ANTT
Trung cấp 4 năm
Đàn Tỳ Bà
KV1
KV1
40
PHẠM THỊ PHƯƠNG
18/02/2003
Nghệ An
Kinh
Lớp 12
Thanh nhạc
Trung cấp 4 năm
Thanh nhạc
KV2 -NT
KV2 -NT
Đối tượng 01
41
HOÀNG KHÁNH LINH
12/04/2005
Ninh Bình
Kinh
Lớp 10
Thanh nhạc
Trung cấp 4 năm
Thanh nhạc
KV1
KV1
42
NGUYỄN MINH PHÚ
26/06/2008
Hà Nội
Kinh
Lớp 7
Jazz
Trung cấp 7 năm
Piano Jazz
KV3
43
ĐOÀN BẢO TRÂN
05/07/2010
Hà Nội
Kinh
Lớp 5
AGO
Trung cấp 7 năm
Organ
KV3
44
NGUYỄN PHƯƠNG BẢO TRÂM
16/11/2012
Hà Nội
Kinh
Lớp 3
Piano
Trung cấp 9 năm
Piano
KV3
45
PHẠM NGUYỄN THẢO VY
24/02/2007
Hà Nội
Kinh
Lớp 8
AGO
Trung cấp 4 năm
Organ
KV3
KV3
46
PHAN TÙNG ANH
23/02/2007
Hà Nội
Kinh
Lớp 8
AGO
Trung cấp 7 năm
Guitare
KV3
47
NGUYỄN GIÁNG MY
12/01/2010
Hà Nội
Kinh
Lớp 5
Piano
Trung cấp 9 năm
Piano
KV3
48
NGUYỄN ĐOÀN DANH QUỐC
06/11/2008
Thụy Điển
Kinh
Lớp 7
AGO
Trung cấp 7 năm
Organ
KV3
KV3
49
NGUYỄN MINH HIẾU
02/07/2003
Hà Nội
Kinh
Lớp 12
Thanh nhạc
Trung cấp 4 năm
Thanh nhạc
KV3
KV3
50
VI VĂN THÀNH
01/06/2003
Nghệ An
Thái
Lớp 11
Thanh nhạc
Trung cấp 4 năm
Thanh nhạc
KV1
KV1
Đối tượng 01
  • 1 - 50 of 489