Skip to Main Content

I. LƯU Ý ĐĂNG KÝ HỆ ĐẠI HỌC


- Chuyển khoản lệ phí thi theo hướng dẫn trước khi Đăng ký Hồ sơ dự thi
- Mục 18. Địa chỉ nhà/Phường xã: Ghi số nhà, ngõ, đường, phường xã Hộ khẩu thường trú (Không khai thêm Tỉnh/Thành Phố/Quận/Huyện)
- Mục 48. Địa chỉ nhà/Phường xã: Ghi số nhà, ngõ, đường, phường xã Địa chỉ liên hệ (Không khai thêm Tỉnh/Thành Phố/Quận/Huyện)
- Sau khi Đăng ký xong Hồ sơ thực hiện In phiếu để xin dấu lấy xác nhận của địa phương/trường học
- Muốn chỉnh sửa thông tin, in lại phiếu, xem kết quả Hồ sơ đăng ký vào mục HỒ SƠ CỦA TÔI

II. THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH DỰ THI


III. THÔNG TIN THÍ SINH


Expected format: DD/MM/YYYY
Expected format: DD/MM/YYYY
Tỉnh/Thành phố
Không khai Tỉnh/TP/Quận/Huyện

IV. THÔNG TIN TRƯỜNG THPT


V. THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN


Expected format: DD/MM/YYYY

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ


Không khai Tỉnh/TP/Quận/Huyện
Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam có quyền không công nhận kết quả của tôi trong trường hợp thông tin tôi cung cấp không chính xác.

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 2021