Skip to Main Content
 

TRA CỨU KẾT QUẢ HỌC TẬP


Để tra cứu kêt quả học tập, Bạn nhập Họ tên, Ngày sinh, Khoa bấm nút Tra cứu. Ví dụ:
    - Họ tên: Nguyễn Khánh Linh
    - Ngày sinh: 02/09/2004
    -Khoa: Piano
Hotline: 024 3851 7093 - 0912 065 168 - 0936 176 358

Expected format: dd/mm/yyyy