Skip to Main Content

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

I. CHUYÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ THI


II. THÔNG TIN THÍ SINH


Expected format: DD/MM/YYYY
Expected format: DD/MM/YYYY
Tỉnh/Thành phố
Không khai Tỉnh/TP/Quận/Huyện

III. THÔNG TIN TRƯỜNG THPT


IV. THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN: Nộp lệ phí thi theo số tài khoản 1280026529 Ngân hàng BIDV chi nhánh Tràng Tiền (Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam)


Expected format: DD/MM/YYYY

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ


Không khai Tỉnh/TP/Quận/Huyện

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM