Skip to Main Content

NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN 2021


Để nhập học trực tuyến năm 2021 bạn nhập Số CMND, Tra cứu rồi vào Nhập học tại đây
Thí sinh trúng tuyển Đợt 1 + Đợt 2 + Đợt 3 nhập học Online trước ngày 18/09/2021
Hotline: 02438517093 - 0936176358 - 0912065168

 

KET_QUA

DANH SÁCH CHƯA NHẬP HỌC

STT Họ tên Năm sinh Nơi sinh Hệ đào tạo Khoa Chuyên ngành
1 Nguyễn Thị Thu Huyền 1987 Vĩnh Phúc Trung cấp 4 năm SCA Chỉ huy Hợp xướng
2 Nguyễn An Quế Anh 2009 Hà Nội Trung cấp 6 năm ANTT Đàn Tranh
3 Nguyễn Thảo Nguyên 2009 Hà Nội Trung cấp 6 năm ANTT Đàn Tranh
4 Nguyễn Đức Long 2008 Hà Nội Trung cấp 7 năm AGO Guitare
5 Đoàn Bảo Trân 2010 Hà Nội Trung cấp 7 năm AGO Organ
6 Trần Hà Châu 2010 Hà Nội Trung cấp 9 năm Piano Piano
7 Vũ Bảo Uyên 2011 Hà Nội Trung cấp 9 năm Piano Piano
8 Phạm Ngọc Bích 2012 Hà Nội Trung cấp 9 năm Piano Piano
9 Vũ Tú Uyên 2011 Hà Nội Trung cấp 9 năm Piano Piano
10 Đinh Trần Thùy Dương 2001 Hà Nội Đại học ANTT Sáo Trúc
11 Nguyễn Xuân Hiếu 2003 Hải Dương Đại học ANTT Đàn Nguyệt
12 Nguyễn Hà Phương 2003 Hà Nội Đại học AGO Organ
13 Trần Trung Hiếu 1999 Bắc Ninh Đại học ANTT Đàn Nguyệt
14 Trần Đức Long 2000 Nam Định Đại học SCA Âm nhạc học
15 Nguyễn Ngọc Nhật 2002 Hà Nội Đại học AGO Organ
16 Đào Tiến Dũng 1997 Thanh Hoá Đại học Thanh nhạc Thanh nhạc
17 Nguyễn Hồng Đức 2001 Hải Phòng Đại học Jazz Gõ Jazz
18 Vũ Đức Mạnh 2003 Hải Dương Đại học AGO Organ
19 Đỗ Bản 2000 Phú Yên Đại học AGO Guitare
20 Cấn Hà An 2003 Hà Nội Đại học Dây Violon
21 Dương Minh Đức Tuấn 1999 Hà Nội Đại học SCA Sáng tác
22 Nguyễn Chí Quang Bảo 2001 Hà Nội Đại học AGO Organ
23 Phan Bình Anh 2001 Hà Nội Đại học ANTT Đàn 36 dây