Skip to Main Content
 

THÔNG BÁO TRUY THU HỌC PHÍ 2021-2022 TRƯỚC NGÀY 26/12/2021.

Phòng Công tác HSSV – Bộ phận Tài vụ, Phòng Hành chính Tổng hợp,  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo về việc truy thu học phí năm học 2021-2022 hạn 

hoàn thành việc đóng học phí trước 11h00 ngày 26 tháng 12 năm 2021 tại Bộ phận Tài vụ (tầng 3 nhà A3), hoặc chuyển khoản:

Tên tài khoản: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Số tài khoản: 12810000026529 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Chương Dương.

Nội dung chuyển: VD Nguyễn Văn A – TC (ĐH)3 Bầu – HPCN

Hết thời hạn trên, HSSV không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí cho nhà trường sẽ bị đình chỉ thi chuyên ngành Học kỳ I năm học 2021 - 2022.

Trân trọng!