Skip to Main Content
 

THÔNG BÁO BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH TÀI NĂNG HỆ TRUNG CẤP NĂM 2021

STT

Họ và tên

Ngày sinh

C/Ngành

Cấp học

Điểm

1

Hạ Mạnh Đức

09/01/2004

Guitare

TC3/7

9.5

2

Trần Phi Hùng

03/02/2006

Đàn Bầu

TC2/6

8.8

3

Nguyễn Hương Giang

21/11/2006

Đàn Bầu

TC2/6

8.6

4

Phạm Nhạc Linh

17/08/2007

Đàn Bầu

TC2/6

9.3

5

Dương Phi Yến

04/03/2007

Đàn Bầu

TC2/6

9.5

6

Nguyễn Vũ Anh

15/05/2007

Đàn Nguyệt

TC2/6

8.9

7

Khổng Nguyễn Anh Minh

15/03/2007

Đàn Nhị

TC2/6

8.8

8

Trần Bảo Minh

19/06/2008

Đàn Nhị

TC2/6

9

9

Trần Mai Anh

27/02/2007

Đàn Tranh

TC2/6

8.9

10

Trần Dạ Khánh

22/05/2007

Đàn Tranh

TC2/6

8.6

11

Kiều Gia Linh

22/11/2004

Đàn Tranh

TC2/6

8.6

12

Đỗ Thu Trang

28/08/2007

Đàn Tranh

TC2/6

9.2

13

Trần Hoàng An

28/12/2007

Đàn Tỳ Bà

TC2/6

9.2

14

Nguyễn Lê Trà My

27/12/2007

Đàn Tỳ Bà

TC2/6

8.6

15

Nguyễn Công Hiếu

11/10/2007

Đàn 36 dây

TC2/6

9.3

16

Nguyễn Xuân Phương

01/03/2007

Đàn 36 dây

TC2/6

8.7

17

Phạm Thùy Chi

10/08/2007

Sáo Trúc

TC2/6

9.2

18

Nguyễn Đức Quân

25/11/2006

Sáo Trúc

TC2/6

8.7

19

Lê Chí Nguyễn

26/04/2002

Cello

TC3/7

Không đủ đk dự thi

20

Trần Tuệ Anh

08/09/2005

Viola

TC3/7

8.4

21

Trần Xuân Anh

08/09/2005

Viola

TC3/7

8.6

22

Trần Ngọc Nam 

17/09/2008

Viola

TC3/7

9

23

Nguyễn Vũ Huyền Linh 

04/01/2006

Viola

TC3/7

8.6

24

Lê Hoàng Ngọc Minh

16/09/2007

Viola

TC3/7

8.6

25

Trần Xuân An

25/11/2007

Violon

TC5/9

8.3

26

Nguyễn Anh Duy

17/07/2007

Violon

TC5/9

8.4

27

Tạ Nguyên Dũng

18/07/2008

Violon

TC5/9

Bỏ thi

28

Đặng Nguyễn Thùy Linh

08/02/2007

Violon

TC5/9

9.3

29

Nguyễn Lê Hà Linh

02/07/2007

Violon

TC5/9

9

30

Vũ Trang Linh

03/04/2005

Violon

TC5/9

8.5

31

Nguyễn Thị Thanh Mai

11/09/2007

Violon

TC5/9

Bỏ thi

32

Đỗ Anh Minh

19/12/2007

Gõ Giao hưởng

TC3/7

9.5

33

Nguyễn Mai Linh

18/09/2004

oboe

TC3/7

9.4

34

Trương Hoàng Điệp

29/09/2006

Piano

TC5/9

8.8

35

Nguyễn Ngọc Đan Lê

28/08/2007

Piano

TC5/9

8.6

36

Lê Trang Linh

21/06/2007

Piano

TC5/9

9.2

37

Lê Trang Linh

22/08/2007

Piano

TC5/9

8.5

38

Nguyễn Đức Kiên 

18/02/2008

Piano

TC 4/9

9.5

39

Phan Lê Nguyên Bảo 

05/08/2007

Piano

TC 5/9

8.5